بیمار مدیریت دانلود آموزشی سیستم

بیمار: مدیریت دانلود آموزشی سیستم آموزش مدیریت learning network

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی افزایش سقف حقوق ها تا ۲۵ درصد هم ممکن است

مهرداد بائوج لاهوتی در گفت وگو با منزل ملت، با اشاره به اختلاف اعداد در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجه و صحبت های سخنگوی کمیسیون در خصوص اوضاع زیاد کردن حقوق ک

افزایش سقف حقوق ها تا ۲۵ درصد هم ممکن است

افزایش سقف حقوق ها تا ۲۵ درصد هم ممکن است

عبارات مهم : اعتبار

مهرداد بائوج لاهوتی در گفت وگو با منزل ملت، با اشاره به اختلاف اعداد در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجه و صحبت های سخنگوی کمیسیون در خصوص اوضاع زیاد کردن حقوق کارکنان در سال آینده توضیح داد: جهت زیاد کردن حقوق کارکنان اعتباری در نظر گرفته شده است بود و براساس آن اعتبار می توانستیم حقوق همه رده ها را تا ۱۰ درصد زیاد کردن دهیم.

افزایش سقف حقوق ها تا ۲۵ درصد هم ممکن است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نهایت در کمیسیون تلفیق مقرر شد تا حقوق بگیران بالای ۵ میلیون تومان افزایشی نداشته باشند و در عوض حقوق های زیر ۵ میلیون تومان به صورت پلکانی بین ۱۰ تا ۱۸ درصد زیاد کردن یابد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: در وقت بررسی این پیشنهاد برآورد ما این بود که با اعتبار مدنظر می توان حقوق پلکانی را تامین کرد ولی بعد که محاسبه شد، به این نتیجه رسیدیم اگر اعتبار زیاد کردن حقوق کارکنان زیاد کردن تا سقف۲۰ تا ۲۵ درصد را نیز داشته باشد چنین کاری صورت می گیرد.

مهرداد بائوج لاهوتی در گفت وگو با منزل ملت، با اشاره به اختلاف اعداد در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجه و صحبت های سخنگوی کمیسیون در خصوص اوضاع زیاد کردن حقوق ک

وی در ادامه گفت وگو با منزل ملت، با بیان اینکه اعتبار مد نظر جهت زیاد کردن حقوق باید مورد استفاده قرار گیرد، بیان داشت: حقوق بالای ۵ میلیون تومان در سال آینده زیاد کردن پیدا نمی کند و با توجه به گزارش نهایی کمیسیون تلفیق از بودجه سال ۹۷، حقوق بگیران زیر ۵ میلیون بین ۱۰ تا ۲۰ درصد زیاد کردن می یابد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جهت عوض کردن سقف زیاد کردن پلکانی حقوق از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد در کمیسیون مجدد رای گیری شده است است.

به گزارش خبرگزاری منزل ملت، در بند الف جز ۲ تبصره ۱۲ گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ آمده است که دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های متفاوت حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی عنوان ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به گونه ای زیاد کردن دهد که میانگین رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۵۰ میلیون ریال است به صورت پلکانی نزولی، به میزان ده درصد (۱۰%) باشد حداکثر میزان بیست درصد (۲۰%) خواهد بود.

افزایش سقف حقوق ها تا ۲۵ درصد هم ممکن است

این در حالی است که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ در وقت بررسی این تبصره در کمیسیون از زیاد کردن پلکانی ۱۰ تا ۱۸ درصد حقوق کارکنان خبر داده بود.

واژه های کلیدی: اعتبار | میلیون | کمیسیون | شورای اسلامی | مجلس شورای اسلامی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz