بیمار مدیریت دانلود آموزشی سیستم

بیمار: مدیریت دانلود آموزشی سیستم آموزش مدیریت learning network

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی وعده‌ها بر سر دوراهي

اسحاق جهانگيري دو روز پيش در نخستين همايش جوانان، توسعه و تعالي ايران درحالي از پيگيري حسن روحاني براي تحقق وعده هايش در ايام انتخابات در مورد زنان و جوانان خبر

وعده‌ها بر سر دوراهي

وعده ها بر سر دوراهي

عبارات مهم : جوانان

اسحاق جهانگيري دو روز پيش در نخستين همايش جوانان، توسعه و تعالي ايران درحالي از پيگيري حسن روحاني براي تحقق وعده هايش در ايام انتخابات در مورد زنان و جوانان خبر داد که يک روز پيش از او محمود واعظي، از وقت بربودن حضور زنان در سمت مديريت و لزوم طي مراحلي براي آنها براي کسب مسئوليت هاي بالاتر گفته بود: اختلاف نظرها و تناقض گويي هاي در داخل دولت راجع به وعده هاي حسن روحاني در حوزه زنان و جوانان به اظهارنظر معاون اول رئيس جمهوري و رئيس دفتر او خلاصه نمي شود.

وعده‌ها بر سر دوراهي

درست يک ماه پيش بود که حسن روحاني در صحن علني مجلس و در جلسه دفاع از کابينه پيشنهادي خود حاضر شد و از آرزوي خود براي جوانگرايي در دولت و حضور حداقل سه زن وزير در کابينه گفت ولی درعين حال تنها يک جوان را براي تصدي پست وزارت معرفي کرد و از خواستن و نشدن ديگر آرزويش پرده برداشت.

جوانگرايي در دولت و سپردن برخي از وزارتخانه ها به زنان ازجمله مطالبات مردم در ايام انتخابات بود که با قول مساعد حسن روحاني، کانديداي رياست جمهوري نيز روبه رو شده است بود، قول ها و برنامه هايي که بعد از اعلام نتيجه انتخابات راه ديگري را پيمود.

اسحاق جهانگيري دو روز پيش در نخستين همايش جوانان، توسعه و تعالي ايران درحالي از پيگيري حسن روحاني براي تحقق وعده هايش در ايام انتخابات در مورد زنان و جوانان خبر

هرچند رئيس دولت دوازدهم بارها در پاسخ به چرايي و علت عدم تحقق وعده هايش در اين حوزه ها بازهم از عزم خود براي پيگيري و تحقق آن در مراحل ديگر مي دهد ولی اظهارنظر برخي نزديکان او چون رئيس دفترش، نشان از به تأخير افتادن يا حتي محقق نشدن اين وعده ها دارد.

اينکه آیا وعده هاي انتخاباتي روحاني راجع به زنان و جوانان بعد از شروع به کار دولت رنگ تحقق نگرفته و مسئله اصلي در کجاي کار نهفته هست، سؤالي است که خبرنگار «وقايع اتفاقيه» به ميان مردم رفته و ديدگاه آنها را راجع به آن پرسيده هست.

بعيد است وعده ها عملي شود

وعده‌ها بر سر دوراهي

معصومه 24 سال دارد و دانشجوي کارشناسي ارشد ارتباطات هست. او هيچ اميدي به تحقق اين وعده ها ندارد و اعتقاد است اگر اتفاقي مي خواست رخ دهد، حسن روحاني در همان چهار سال اول رياست جمهوري وقت مناسب را داشت. معصومه دراين باره مي گويد: «به نظرم اگر اين وعده ها امکان تحقق داشت رئيس جمهوري همان چهار سال اول آن را انجام مي داد؛ اينکه در دوره جديد باز هم اين حرف ها مطرح مي شود، دو دليل بيشتر ندارد يا آقاي روحاني به عنوان شخص اول دولت در اين زمينه اختياري ندارد يا دارد و خودش نمي خواهد. ما هنوز نمي دانيم دقيقا مسئله کجاي کار است.» معصومه البته شرايط سياست گذاري در حوزه زنان و جوانان را هم يکي ديگر از دلايل اين وضعيت مي داند و بيان مي کند: «شرايط سياست گذاري در اين حوزه ها آن قدر مبهم است که اصلا مشخص نيست چه کسي مسئول و پاسخگو هست؛ از يک طرف اظهار نظرهاي مثبت مسئولان را مي بينيم و از طرف ديگر و در وقت عملي شدن گفته مي شود مسيرها مسدود هست. اين شرايط مبهم کار را پيچيده تر مي کند.»

خواسته هاي توده مردم اولويت دولت نيست

فرهاد 37 ساله و مدرس دانشگاه هست؛ او برعکس معصومه فکر مي کند و می گوید دولت امکان استفاده از زنان و جوانان را دارد ولی اولويتش اين مسئله نيست. او مي گويد: «دولت آن قدر درگير پرسشها اقتصادي و ارتباطات است و کل انرژي دولت را در اين زمينه صرف مي کند ولی يک دهمش را براي مطالبات زنان و جوانان نمي گذارد. بارها ديده ايم که براي ماندن برخي اپليکيشن هاي فضاي مجازي در دست مردم با مخالفان مي جنگد ولی در حوزه زنان و جوانان مي گويد خواستم ولی نشد.»

اسحاق جهانگيري دو روز پيش در نخستين همايش جوانان، توسعه و تعالي ايران درحالي از پيگيري حسن روحاني براي تحقق وعده هايش در ايام انتخابات در مورد زنان و جوانان خبر

فرهاد اين را هم اضافه مي کند که خواسته هاي توده مردم با دولت در يک راستا نيست و همين راه را براي محقق نشدن خواسته ها فراهم کرده است: «نيازهاي ما با آن چيزي که مسئولان فکر مي کنند، فاصله دارد به عنوان نمونه در همين زمينه ورزش ما به دنبال عدالت و برابري براي همه جامعه هستيم ولی آنها فکر مي کنند مسقف شدن ورزشگاه آزادي مسئله را حل مي کند.»

فرهاد جامعه را هم در اين زمينه مقصر مي داند و اعتقاد است در بحث هاي کلان زنان و حتي جوانان در اقليت قرار مي گيرند و تنها پرسشها مرتبط با زنان به رأس دغدغه هاي آنها راه يافته و همين هم باعث بي توجهي به آنها شده است است: «حتما مورد نیاز نيست براي اينکه وعده زنان و جوانان محقق بشود، مسئولش هم زن يا فردي جوان باشد؛ اين هم نوعي جنسيتي ديدن عنوان هست. اين اصرار به زن بودن و… بيشتر عنوان را نمايشي مي کند.

وعده‌ها بر سر دوراهي

حضور يک مشاور يا مدير زن يا حتي وزير زن به تنهايي کاري از پيش نمي برد ما در وقت احمدي نژاد وزير زن هم داشتيم ولی درنهايت چه خروجي داشت؟ همه حقوقي که از زنان ضايع مي شود، در فرمت کلي بايد ديد و رفعش کرد؛ به عنوان نمونه عنوان سلامت يا اقتصاد مطرح مي شود، نمي گويند به عنوان نمونه اقتصاد زنان يا سلامت زنان؟ اينها را نمي شود از يکديگر جدا کرد. اتفاقا اگر مي خواهيم حرکت منجسم و درستي اتفاق بيفتد، همه ارکان دولت بايد با هم هماهنگ باشند.»

دست روحاني بسته است

الهام 28 ساله است و کارمند. او در پاسخ به اين سؤال که علت محقق نشدن وعده هاي رئيس جمهوري راجع به زنان و جوانان چيست؛ اعتقاد است که اين زنان و جوانان هستند که دست حسن روحاني را براي گزینش بسته اند.

الهام در توضيح بيشتر مي گويد: «من فکر مي کنم اين مسئله دو تا دليل دارد، يکي اينکه رئيس جمهوري در اين حوزه ها گزينه هاي مطمئني مثل بقيه گزينه هايش در حوزه هاي ديگر ندارد و دستش خالي هست. دليل ديگر هم اين است که وقت ندارد به صورت تخصصي روي حوزه زنان و جوانان تمرکز و شايسته ها را در حوزه هاي متفاوت ارزيابي کند. به نظرم مورد نیاز است که يک مشاور در اين زمينه ها داشته باشد و ترجيحا اين مشاور هم زن يا جوان باشد تا زمينه را براي تحقق وعده هاي او آماده کند.»

الهام، تناقضات در حرف و عمل مسئولان دولتي براي تحقق وعده ها را نبود اعتقاد عامه مردم به حضور زنان و جوانان در مناصب بالاتر مي داند و اضافه مي کند که وقتي ما زن ها و جوان ها مطمئن نيستيم، مي توانيم کارهاي بزرگ بکنيم و وقتي عامه مردم اعتقادي به اين مسئله ندارند، به اين دليل هم اين مهم به سياستمداران و صاحبان قدرت انتقال یافته نمي شود.

شايد فقط رأي زنان را مي درخواست کردند

محمدصادق 25 ساله و کارمند هست. او عدم تحقق وعده هاي روحاني در حوزه زنان و تناقضات در صحبت هاي مسئولان بعد از انتخابات را هم مسئله زنان مي داند و هم بي توجهي رئيس جمهوري به اين قشر.

او ادامه مي دهد: «آقاي روحاني از يک سو حق دارند زيرا حضور زنان در مراتب بالاي مديريتي به ويژه وزارت، نيازمند يک عقبه و سابقه حضور فعال و موفق اين قشر در سطوح نزديک به وزارت است که متأسفانه علي رغم وجود نيروهاي مستعد و توانمند تاکنون چنين اتفاقي آن طور که بايد رخ نداده ولی از آنجايي که رئيس جمهوري در جريان تبليغات انتخاباتي اش بارها به پيگيري مطالبات مدني و قانوني زنان تأکيد داشتند و قطعا در جذب رأي بسياري از اقشار متفاوت به ويژه زنان مؤثر بوده، توقع آن بود که حداقل کاري را که آقاي احمدي نژاد در سال هاي پيش کرده بودند را تکرار کنند و دست کم دو يا سه زن را براي وزارت به مجلس معرفي کنند؛ حتي اگر هم موفق به کسب رأي اعتماد مجلس هم نمي شدند، بازهم براي مردم کافي بود زيرا مي دانستند روحاني آنچه در حيطه توانش بود را انجام داده ولی اين طور نشد و وعده ها فقط در همان قالب حرف باقي ماند و اين طور برداشت شد که اين حرف ها و شعارها تنها براي جذب رأي آنها بود.»

اخبار سیاسی – وقايع اتفاقيه

واژه های کلیدی: جوانان | مسئولان | عکس معصومه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz