بیمار مدیریت دانلود آموزشی سیستم

بیمار: مدیریت دانلود آموزشی سیستم آموزش مدیریت learning network

گت بلاگز اخبار گوناگون بچه چطور به دنیا می‌آید؟

عکاس «لنارت نیلسون» ده سال از عمرش را صرف عکاسی از رشد جنین انسان کرده هست. نیلسون نخستین بار در سال ۱۹۶۵ آشنا شد، زمانی که مجله لایف ۱۶ صفحه از تصویر های او از

بچه چطور به دنیا می‌آید؟

بچه چطور به دنیا می آید؟

عبارات مهم : تصویر

عکاس «لنارت نیلسون» ده سال از عمرش را صرف عکاسی از رشد جنین انسان کرده هست. نیلسون نخستین بار در سال ۱۹۶۵ آشنا شد، زمانی که مجله لایف ۱۶ صفحه از تصویر های او از جنین انسان را منتشر کرد. این تصویر ها فورا در مجلات دیگر هم به نمایش درآمدند.

بچه چطور به دنیا می‌آید؟

دوربین و میکروسکوپ از علاقمندی های مهم نیلسون حتی در کودکی بودند. او با گذشت وقت علاقمند شد که قشنگی بدن انسان در سطح میکرو را به دنیا نشان دهد. نیلسون توانست دقیق ترین تصویر هایش را با کمک دستگاه سیستوکوپی بگیرد و با آن هزاران تصویر از جنین در رحم مادرش گرفت. جهت نخستین بار، مردم می توانستند با چشم هایشان مراحل اولیه رشد انسان را ببینند.

اسپرم در لوله رحم به سمت تخمک حرکت می کند

عکاس «لنارت نیلسون» ده سال از عمرش را صرف عکاسی از رشد جنین انسان کرده هست. نیلسون نخستین بار در سال ۱۹۶۵ آشنا شد، زمانی که مجله لایف ۱۶ صفحه از تصویر های او از

تخمک

لحظه بسیار مهم

بچه چطور به دنیا می‌آید؟

یکی از ۲۰۰ میلیون اسپرم پدر وارد تخمک می شود

عکاس «لنارت نیلسون» ده سال از عمرش را صرف عکاسی از رشد جنین انسان کرده هست. نیلسون نخستین بار در سال ۱۹۶۵ آشنا شد، زمانی که مجله لایف ۱۶ صفحه از تصویر های او از

سر اسپرم حاوی تمام مواد /زنتیکی است.

یک هفته بعد جنین از طریق لوله رحم به سمت رحم می رود

بچه چطور به دنیا می‌آید؟

یک هفته بعد، جنین به دیواره رحم می چسبد

جنین در ۲۲ روزگی، منطقه خاکستری مغز کودک خواهد شد

در ۱۸ روزگی، قلب جنین شروع به تپیدن می کند

۲۸ روز بعد از باروری

در پنج هفتگی، جنین ۹ میلیمتر می شود. در این لحظه صورت جنین را با حفره های دهان، بینی و چشم ها می توان دید.

۴۰ روزگی، سلول های بیرونی جنین به سطح دیواره رحم متصل می شود تا جفت را تشکیل دهد

۸ هفتگی

۱۰ هفتگی، پلک ها نیمه بازند. چند روز بعد کاملا شکل می گیرند.

۱۰ هفتگی، جنین از دست هایش جهت بررسی محیط استفاده می کند

۱۶ هفتگی

خطوط رگ ها از طریق پوست قابل مشاهده هستند

۱۸ هفتگی، جنین می تواند صدا های دنیای بیرون را تشخیص دهد

۲۰ هفتگی، جنین ۲۰ سانتیمتر شده است و مو های سرش کم کم ظاهر می شوند

۶ ماهگی

۳۶ هفتگی، یک ماه بعد فرزند به دنیا می آید

الهام مظفری / برترین ها

واژه های کلیدی: تصویر | بدن انسان | اخبار گوناگون

بچه چطور به دنیا می‌آید؟

بچه چطور به دنیا می‌آید؟

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz